رفتن به محتوای اصلی
| باید باور کنیم که باورهامون ما رو می سازن | محمد حسینی (فریبرز) ان ال پی

کتاب قانون توانگری اثر کاترین پاندر

توضیح مختصر از کتاب

کتاب قانون توانگری کاترین پاندر که حاصل سالها زندگی بی برکت می باشد. هیچ کس کسادی و زندگی بی برکت را دوست ندارد. البته نباید هم دوست داشت. این کتاب با بیان قوانینی ساده و منسجم کامیابی را تضمین می کند. هنگامی که ایده های توانگری و کسب ثروت به سراغ کاترین پاندر آمد ابتدا آنها را در زندگی خود به کار بست و به ثروتی عظیم دست یافت پس از آن این ایده ها را در قالب کتاب ذیل عرضه کرد تا این توانایی را با زبانی ساده و گویا به همه بیاموزد.

: موفقیت
 کاترین پاندر
 گیتی خوشدل
: پیکان
: ۳۴۵
برگشت به بالا