رفتن به محتوای اصلی
| باید باور کنیم که باورهامون ما رو می سازن | محمد حسینی (فریبرز) ان ال پی

مقالات انگیزشی چگونه به ما کمک خواهند کرد؟

تلاش برای ارضای نیازهایمان عامل مهمی برای فعالیت هاست که انگیزه، ما را در جهت رسیدن به آن تشویق می‌کند. انگیزه، نیرویی است که علت موفقیت ما در زندگی خواهد بود. در طول تاریخ پیشرفتی حاصل نشده است مگر اینکه انگیزه ای ایجاد شده باشد و همچنین انگیزه ای به وجود نیامد مگر اینکه احساس نیازی در شخصی به وجود آمده باشد. پس می توان نتیجه گرفت تنها کمبود ها هستند که سبب ایجاد نیاز می شوند و هر انسانی در پی آن است که این نیازها را رفع کند. خواندن و مطالعه در طول تاریخ
سبب بسیاری از وقایع شده است؛ زیرا تاثیر متن و کلمات بسیار زیاد است به طوری که در تا کنون، کلمات افراد بیشتری را کشته اند تا گلوله ها! منظور این است که تاثیر کلمات را دست کم نگیرید و با مطالعه مقالات زیر به خود کمک بسزایی کنید.

مطالعه مقالات انگیزشی

عنوان مقاله

بخشی از مقاله

موفقیت و پیروزی
عنوان مقاله

بخشی از مقاله

موفقیت و پیروزی
عنوان مقاله

بخشی از مقاله

موفقیت و پیروزی
عنوان مقاله

بخشی از مقاله

موفقیت و پیروزی
برگشت به بالا